• <nav id="qyswe"></nav>
 •   聯系電話:010-68232149

  理事會:
  010-68232149 轉理事會秘書處
  68232149轉8011
  lsh@xue.me
  專家委員會:
  010-68232149 轉專家委員會秘書處
  68232149轉8010
  zhuanjia@xue.me
  記者俱樂部:
  010-68232149 轉記者俱樂部秘書處
  68232149轉8023
  jizhe@xue.me

  各部門聯系電話:
  總編室:
  010-68232149 轉總編室
  68232149轉總編室
  zongbian@xue.me
  戰略合作部:
  010-68232149 轉戰略合作部
  68232149轉8001
  hezuo@xue.me
  運營部:
  010-68232149 轉運營部
  68232149轉8008
  yunying@xue.me
  客服部:
  010-68232149 轉客服部
  68232149轉8046
  kefu@xue.me

  更多聯系方式

   

  電  話:(8610)68232149
  傳  真:(8610)88202869
  聯系人:  沈拓
  郵  箱:xue5@xue.me
  地  址:北京市復興路甲38號
  郵  編:100039

  人工服務時間:周一至周五 8:30-12:00 13:30-17:30
  其余時間為電話自動接聽

  更多聯系方式:

  理事會: 010-68232149 轉理事會秘書處
  (8610)68232149轉8011
  lsh@51xue.org.cn
  專家委員會: 010-68232149轉專家委員會秘書處
  (8610)68232149轉8010
  zhuanjia@51xue.org.cn
  記者俱樂部: 010-68232149轉記者俱樂部秘書處
  (8610)68232149轉8023
  jizhe@51xue.org.cn
  社長室: 010-68232149轉社長室
  (8610)68232149轉社長室
  shezhang@51xue.org.cn
  總編室: 010-68232149轉總編室
  (8610)68232149轉總編室
  zongbian@51xue.org.cn
  戰略合作部: 010-68232149轉戰略合作部
  (8610)68232149轉8001號
  hezuo@51xue.org.cn
  運營部: 010-68232149轉運營部
  (8610)68232149轉8008號
  yunying@51xue.org.cn
  客服部: 010-68232149轉客服部
  (8610)68232149轉8046號
  kefu@51xue.org.cn
  調研部: 010-68232149 轉調研部
  (8610)68232149轉8054號
  diaoyan@51xue.org.cn
  設計部: 010-68232149轉設計部
  (8610)68232149轉8015號
  sheji@51xue.org.cn
  制作部: 010-68232149轉制作部
  (8610)68232149轉8007號
  zhizuo@51xue.org.cn
  技術部 010-68232149 轉技術部
  (8610)68232149轉8006號
  jishu@51xue.org.cn
  宣傳部: 010-68232149 轉宣傳部
  (8610)68232149轉8012號
  xuanchuan@51xue.org.cn
  策劃部: 010-68232149 轉策劃部
  (8610)68232149轉8013號
  cehua@51xue.org.cn
  行政部: 010-68232149 轉行政部
  (8610)68232149轉8018號
  xingzheng@51xue.org.cn
  人事部: 010-68232149 轉人事部
  (8610)68232149轉8046號
  renshi@51xue.org.cn
  后勤部: 010-68232149 轉后勤部
  (8610)68232149轉8036號
  houqin@51xue.org.cn
  財務部: 010-68232149 轉財務部
  (8610)68232149轉8028號
  caiwu@51xue.org.cn
  法務部: 010-68232149 轉法務部
  (8610)68232149轉8045號
  fawu@51xue.org.cn
  新聞中心: 010-68232149 轉新聞中心
  (8610)68232149轉8044號
  news@51xue.org.cn
  學歷頻道: 010-68232149 轉學歷頻道
  (8610)68232149轉8009號
  study@51xue.org.cn
  百千萬億: 010-68232149 轉百千萬億
  (8610)68232149轉8016號
  bqwy@51xue.org.cn